Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Advokat Personskade

Vi har gjennom 20 år spesialisert oss på å gi advokathjelp i personskadesaker. Vi hjelper deg med ditt erstatningskrav slik at du kan få den personskadeerstningen du har krav på!
Her finner du informasjon som kan være til hjelp:

 

Hva er en personskade?
Med skade menes enhver skade du har pådratt deg, fysisk eller psykisk. I arbeid, på fritiden, som pasient under behandling, i trafikken, mobbing, manglende oppfølging av kommunen i barndommen m.m
 
Vi hjelper deg med:

 

Det er viktig å være oppmerksom på at en skade på et senere tidspunkt kan vise seg å være langt mer alvorlig en først antatt. Da er det ikke for sent å fremme forsikringskrav! Du kan melde skade på et senere tidspunkt enn skaden oppstod dersom skaden har forverret seg betydelig. 
 
MEN det er ytterst viktig å ta kontakt med advokat og å melde skaden så fort som mulig, for å overholde frister i lovverket. Nøl ikke med å ta kontakt med oss for å undersøke dine muligheter!

 

Forsikring
Alle dine forsikringer må gjennomgås, både dine egne, de som tilhørere andre i husstanden, arbeidsgivers forsikringer, gruppelivsforsikringer, forsikringer gjennom fagforening og eventuelt andre. En kan fort bli usikker på hva som dekkes og av hvem, og om man i det hele tatt har dekning for skaden som er oppstått. Vi hjelper deg med å finne ut av dette, og finner frem til forsikringen du har som gir best dekning for dine tap.

 

Erstatning
Ved personskader er det i hovedsak det økonomiske tapet som skal erstattes. I form av behandlingsutgifter, tapt inntekt, tapt hjemmearbeidsevne, tap av forsørger  m.m Du kan også få erstatning for krenkelse, varig mén og oppreisning.

 

Advokathjelp
For å oppnå erstatning må ansvaret avklares. En erfaren advokat kan hjelpe deg med å få avklart ansvaret og hjelpe deg i forhold til dine rettigheter. Advokaten kan fortelle deg hvilke dokumenter som trengs hvor, til hvem og hvordan du søker om erstatning. Å finne ut av forsikringsavtaler er ikke  enkelt, og krever spesialkompetanse. 

I tillegg er motparten som regel en ressurssterk part, i form av staten eller et forsikringsselskap. Styrkeforskjellen er dermed stor og advokathjelp er helt nødvendig for å ivareta dine interesser.

Vi har arbeidet med slike saker i over 20 år og har opparbeidet oss spisskompetanse innen dette fagområdet. Ta kontakt i dag for en uforpliktende gjennomgang av saken din på 73 87 99 99

 

 Advokathjelp firedoblet erstatningen