Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Personskadeerstatning

Vi har gjennom 20 år spesialisert oss på å gi advokathjelp i personskadesaker. Vi hjelper deg med ditt erstatningskrav, så du kan få den personskadeerstatningen du har krav på. På denne siden har vi samlet informasjon som kan være til hjelp for deg som vurderer å søke personskadeerstatning. 

Hva er en personskade?

Med dette menes enhver skade du har pådratt deg, fysisk eller psykisk. I arbeid, på fritiden, som pasient under behandling, i trafikken, som følge av mobbing, manglende oppfølging av kommunen i barndommen, med mer. 

Hos Advokatfirmaet Nidaros kan du få hjelp i alle saker om personskadeerstatning:  

Det hender at personskader viser å være langt mer alvorlig enn først antatt. Da er det ikke for sent å fremme krav om personskadeerstatning. Du kan melde skade på et senere tidspunkt enn skaden oppstod, dersom skaden har forverret seg betydelig. 

Vi oppfordrer likevel til å ta kontakt med advokat og melde personskaden så fort som mulig, så du er sikker på å overholde frister som måtte finnes i lovverket. Våre advokater hjelper deg med å undersøke mulighetene dine. Mottar du et erstatningstilbud fra forsikringsselskapet, kan det også lønne seg å få advokaten din til å vurdere tilbudet. 
 
 

Forsikring mot personskade 


Vi begynner med å gå igjennom alle forsikringene dine. Det kan være dine egne forsikringer, de som tilhører andre i husstanden, arbeidsgivers forsikringer, gruppelivsforsikringer, forsikringer gjennom fagforening og andre. En kan fort bli usikker på hva som dekkes og av hvem, og om man i det hele tatt har dekning for personskaden som er oppstått. Vi hjelper deg med å finne ut av dette, og finner frem til forsikringen som gir best dekning for tapene dine. 


Hva dekkes av personskadeerstatning? 

Ved personskader er det i hovedsak det økonomiske tapet du har lidt, som skal erstattes. Det kan være utgifter til behandling, tapt inntekt, tapt arbeidsevne i hjemmet, tap av forsørger med videre. Du kan også få personskadeerstatning for krenkelse eller varig mén, eller bli tilkjent oppreisning. 

Hjelp fra advokat ved personskade 


For å oppnå personskadeerstatning, må det avklares hvem som har ansvaret. Å finne ut av forsikringsavtaler krever spesialkompetanse. En erfaren advokat på personskade kan hjelpe deg med å få avklart ansvaret og veilede deg om dine rettigheter. Advokaten kan fortelle deg hvilke dokumenter som trengs hvor, til hvem og hvordan du søker om personskadeerstatning. 
Motparten i saken er som regel ressurssterk; det kan være staten eller et forsikringsselskap. For å veie opp for dette trenger du advokathjelp for å ivareta dine interesser. 

Vi i Advokatfirmaet Nidaros har arbeidet med slike saker i over 20 år og har opparbeidet oss spisskompetanse innen dette fagområdet. Ta kontakt i dag for en uforpliktende gjennomgang av saken din på telefon 73 87 99 99. 


Vi i Advokatfirmaet Nidaros har arbeidet med slike saker i over 20 år og har opparbeidet oss spisskompetanse innen dette fagområdet. Ta kontakt i dag for en uforpliktende gjennomgang av saken din på telefon 73 87 99 99.