Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Eiendomsrett

Er du i en prosess hvor du skal kjøpe eller arve en bolig så kan du komme ut for en rekke problemstillinger. En advokat kan hjelpe deg med dine rettigheter, unngå økonomiske tap og sikre deg mot fremtidige konflikter. Våre advokater bistår deg ved inngåelse av kontrakt, konflikt rundt feil og mangler ved bolig, heftelser og arv av fast eiendom.

Salg av fast eiendom og kjøpekontrakt
En kjøpekontrakt underskrives av kjøper og selger før overdragelse av eiendom finner sted. Dokumentet skal inneholde kjøpesum, tidspunkt for betaling og overdragelse, eventuelle betingelser for overdragelse (for eksempel ferdigstilling av utbedringer, byggeprosjekt etc.) og avtale om hvem som er ansvarlig for omkostninger som offentlige avgifter, forsikringer osv. Dersom det er mangler ved kontrakten kan det stille spørsmål om den er inngått overhode. Ofte er det vanlig å få kjøpekontrakt og skjøte (alle dokumenter knyttet til boligens eiendomsrett og overføring av denne) tinglyst. Dette gir ikke en kontrakt mer validitet, men er en beskyttelse av tinglyste rettigheter overfor tredjepart (utenforstående). Loven som gjelder for kjøp og salg av fast eiendom er avhendingsloven.

 

Avhendingsloven
Avhendingsloven gjelder for avhending (overføring ved salg, bytte eller gave) av fast eiendom. Loven pålegger selger å informere kjøper inngående om alle eventuelle mangler og skader på eiendom. Lider kjøper økonomiske tap som følge av mangelfulle eller uriktige opplysninger fra selger vil denne bli holdt økonomisk ansvarlig. Det er viktig å huske på at selger også er ansvarlig for manglende opplysninger gitt av takstmann og eiendomsmegler. For selger er det å anbefale å legge med en egenerklæring i tillegg til takst og tilstandsrapport. Dessuten er det viktig at kjøper har fått god anledning til å vurdere eiendommen med selvsyn før kontraktinngåelse.

 

Hvorfor benytte advokat ved kjøp og salg av bolig?
Dessverre er det ikke sjelden at det oppstår konflikt ved overtagelse av fast eiendom. Dette skjer fordi det som regel er langt flere parter involvert i en slik prosess enn kjøper og selger som; naboer, ektefelle, samboer, familiemedlemmer, borettslag, arbeidsgiver osv. Dessuten er det en rekke mulige kimer til disputt; har kjøper opplyst tilstrekkelig angående alle feil og mangler? Hvordan disponeres eventuelt fellesarealer? Bruker du advokat før en eventuell tvist oppstår kan det spare deg for både tid og større utgifter.

 

Hvorfor benytte advokat ved arv av eiendom?
For å sikre at arv av eiendom blir riktig ivaretatt, ta kontakt med en advokat som kan hjelpe deg med:

  • Overføring av eiendom som forskudd på arv   
  • Overdragelse av eiendom som gave med hefte om bo eller bruksrett
  • Fordeling mellom flere mottakere

Det er lurt og grundig å forberede overtagelse av fast eiendom som arv eller eventuelt som gave. For de som sitter i uskiftet bo gjelder spesielle regler. Hvis eier overdrar eiendommen som gave med hefte av egen bruksrett vil verdien av denne bruksretten redusere avgiftsgrunnlaget for mottaker. Dette er ofte benyttet for fritidseiendommer eller eiendom egnet som ”generasjonsbolig”. Ved tilfelle flere arvinger kan en ved arv gjøre eiendommen til et sameie og dermed reduseres den samlede avgiftsbelastningen.